post

Elementy wpływające na skuteczność krótkiej gry

Na skuteczność krótkiej gry wpływają 3 elementy:
a. Wybór prawidłowej trajektorii lotu piłki
b. Wybór odpowiedniego miejsca upadku piłki
c. Wybór odpowiedniego spinu (obrotów) piłki, który to element jest najtrudniejszy do kontroli dla graczy z wyższymi handicapami

Z wyboru prawidłowych rozwiązań będzie wynikał wybór kija i wybór techniki którą wykonamy to uderzenie. Jest oczywiste, że technika danego uderzenia musi być również na bardzo dobrym poziomie. Jednak nawet najlepsza technika przy nieprawidłowym wyborze elementów powyżej spowoduje, że piłka zatrzyma się nie tam gdzie potrzeba.
Oto dokładniejsze omówienie tych 3 elementów.

a. Wybór prawidłowej trajektorii lotu piłki

Należy rozróżnić 4 trajektorie lotu piłki w krótkiej grze – Niska, Średnia, Wysoka i Bardzo wysoka
Oczywiście wysokość trajektorii lotu piłki zależy od długości jej lotu.
Przy locie piłki na odległość 2-5 metrów trajektoria niska będzie poniżej 1m, wysoka powyżej.
Przy locie piłki na odległość 20 metrów trajektoria niska będzie około 2m, wysoka powyżej 4m.
Tak więc określenia trajektorii są nieco umowne, tym niemniej w prawie każdym uderzeniu krótkiej gry można wyróżnić te 4 kategorie.
Przy wyborze trajektorii należy znać i rozumieć następujące zależności, które trzeba uwzględnić.

Im trajektoria jest wyższa tym:
– piłka toczy się krócej po upadku, gdyż kąt spadania jest większy
– uderzenie jest trudniejsze do wykonania technicznie
– kontrola odległości jest trudniejsza
– znaczenie podłoża na którym leży piłka jest ważniejsze

Im trajektoria jest niższa tym:
– piłka toczy się dalej po upadku, gdyż kąt spadania jest mniejszy
– uderzenie jest łatwiejsze do wykonania technicznie
– kontrola odległości jest łatwiejsza
– łatwiej je wykonać z trudniejszego podłoża

Trajektorie można regulować dwoma sposobami – doborem odpowiedniego kija (im loft mniejszy, tym trajektoria niższa) oraz odpowiednią techniką uderzenia (w tym położeniem piłki).
Sposoby osiągania różnych trajektorii omówię w punkcie II poniżej.

b. Wybór odpowiedniego miejsca upadku piłki

Jest to ściśle związane z czterema elementami:
– nachyleniami (breakami greenu)
– wybraną trajektorią lotu piłki
– położeniem dołka na greenie
– spinem (rotacją) piłki

Nachylenia (breaki greenu)

Jeżeli green pochyla się w stronę dołka, to piłka potoczy się dalej, gdyż kąt upadku będzie ostrzejszy.
Jeżeli green podnosi się w stronę dołka, to piłka potoczy się bliżej, gdyż kąt upadku będzie mniej ostry.
Dodatkowo należy uwzględnić breaki boczne tj. nachylenie z lewa na prawo lub odwrotnie.

Trajektoria lotu piłki
Jak wspomniałem powyżej im trajektoria lotu piłki jest wyższa, tym piłka potoczy się krócej.
Im niższa będzie trajektoria lotu tym dalej. Istnieje też tzw. Reguła 12, która w bardzo prosty
i dobry sposób określa zależność długości toczenia się piłki a loftem kija czyli trajektorią lotu.
Omówię ją w punkcie IV.

Położenie dołka na greenie
W zależności od tego czy dołek jest dalej na greenie czy na jego skraju, możemy wybrać miejsce upadku piłki na greenie lub czasem nawet przed greenem.

Wiedząc więc jak chcemy zastosować parametry z w/w wymienionych (trajektoria, breaki, itp.) wybierzemy odpowiednie miejsce upadku piłki.

c. Spin (rotacja) piłki

Im spin piłki jest większy tym piłka potoczy się krócej, im mniejszy tym dłużej. W przypadku maksymalnego spinu (około 8000 obrotów na minutę) piłka wykonuje tzw. „One hop and stop”, czyli jeden podskok na greenie i prawie natychmiastowe zatrzymanie się na odcinku 1 metra.
Spin jest elementem najtrudniejszym do kontroli. Wielkość wstecznej rotacji piłki czyli spinu zależy od tzw. spin loftu czyli różnicy pomiędzy loftem dynamicznym a kątem ataku główki kija.
Największą rotację wsteczną piłka ma przy spin lofcie od 42 do 45 stopni, to właśnie gwarantuje wspomniany „One hop & stop”.
Przykładowo jeżeli loft dynamiczny główki kija w impakcie wynosi 40 stopni, a kąt ataku -4 stopnie to 40-(-4) = 44 a więc bardzo duży spin loft.
Technikę uderzenia z dużym spinem omówię w punkcie II.
Wybór spinu piłki ma również wpływ na wybór miejsca upadku piłki, gdyż im spin większy, tym piłka potoczy się krócej.

Spis treści:
Wstęp do strategii krótkiej gry
I. Elementy wpływające na skuteczność krótkiej gry
II. Rodzaje uderzeń w krótkiej grze
III. Pięć podstawowych sytuacji wokół greenu
IV. Algorytm krótkiej gry
V. Treningi Realnej Gry dla krótkiej gry 

Krzysztof Czupryna

Przy tworzeniu strony współpracowaliśmy ze sklepem golfowym Golfhelp.

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *